Chuyên mục: Kinh nghiệm du lịch

Bắt nhịp mô hình du lịch thông minh

Trong xu thế cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang lan rộng, ngành du lịch thế giới đứng trước yêu cầu nhanh chóng phát triển theo mô hình “du lịch thông minh”. Việt Nam cũng không ngoại lệ. Du lịch thông minh hiểu một cách khái quát nhất là việc áp dụng công nghệ thông […]

Đọc thêm